Innowacje.biz

Platforma usługowa o charakterze społecznościowym, świadcząca wsparcie dla przedsiębiorców, instytucji naukowych oraz otoczenia biznesu.

Nota prawna

Niniejszy serwis internetowy jest własnością Krajowej Izby Gospodarczej, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym - w rejestrze stowarzyszeń oraz w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121136, NIP: 526-00-01-708, REGON: 006210187.

Dostęp oraz korzystanie z tej witryny podlega powszechnie obowiązującym przepisom prawa, poniżej wskazanym zasadom oraz Regulaminowi świadczenia usług w ramach Portalu Lem – dyfuzja Innowacji wśród MŚP. Łącząc się z witryną i przeglądając ją, akceptujesz niniejsze warunki: Prawa autorskie do witryny oraz materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują wyłącznie Krajowej Izby Gospodarczej. Jakiekolwiek wykorzystanie tych materiałów, a w szczególności kopiowanie, drukowanie i inne rodzaje wykorzystania, z poszanowaniem dozwolonego użytku przewidywanego przez obowiązujące przepisy prawa, mogą odbywać się jedynie za uprzednią, pisemną zgodą Krajowej Izby Gospodarczej.

Krajowa Izba Gospodarcza nie odpowiada za treści umieszczone na witrynach, do których łącza zostały umieszczone na tej witrynie, chyba że według informacji umieszczonych na tych witrynach, są to witryny należące również do Krajowej Izby Gospodarczej. Informacje zawarte w opisach poszczególnych usług nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny. Zawarcie umowy następuje w drodze zarejestrowania konta, do którego dochodzi na zasadach opisanych w Regulaminie świadczenia usług w ramach portalu innowacje.biz