Innowacje.biz

Platforma usługowa o charakterze społecznościowym, świadcząca wsparcie dla przedsiębiorców, instytucji naukowych oraz otoczenia biznesu.

Klauzule portalu LEM – dyfuzja innowacji wśród MSP

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarcza, z siedzibą przy ul. Trębackiej 4, 00-074 Warszawa,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zbudowania platformy, która będzie podstawowym elementem służącym konsolidacji rynku inwestorów kapitałowych w Polsce oraz przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać zewnętrzne źródła finansowania, a przez to zwiększenie liczby inwestycji kapitałowych w przedsiębiorstwa i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • Ma Pani/Pan również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w wymienionym celu
  • podanie Krajowej Izbie Gospodarczą, z siedzibą przy ul. Trębackiej 4, 00-074 Warszawa danych osobowych jest dobrowolne.

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Projektu LEM - platforma wspierająca inwestowanie w przedsiębiorstwa (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).