Innowacje.biz

Platforma usługowa o charakterze społecznościowym, świadcząca wsparcie dla przedsiębiorców, instytucji naukowych oraz otoczenia biznesu.

Wirtualny Inkubator – środowisko inkubacji

Wirtualny Inkubator (WI) – narzędzie dla uczelni, parków technologicznych oraz inkubatorów przedsiębiorczości.

Jest to ogólnopolskie środowisko inkubacji dla przedsiębiorstw, w których rozwija się i wdraża innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii, organizacji, usług itp.

Wirtualny Inkubator zapewnia możliwość rozwoju przedsiębiorstw poprzez dostęp do usług doradczych wykonywanych w sposób zdalny (np. przez Internet), jak również lokalnie, przez instytucja otoczenia biznesu, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości oraz uczelnie.

Dzięki WI możliwe jest stworzenie organizacji łączącej instytucje otoczenia biznesu, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości oraz uczelnie, które wspólnie stworzą ofertę wspólnej usługi wszystkich jednostek, tzn. usługi okołobiznesowe, biznesowe, doradztwa technologicznego, naukowego itp.

Wirtualny Inkubator może być wykorzystywany przez typowe inkubatory czy parki technologiczne do rozszerzania własnej palety usług, zwiększania liczby inkubowanych firm, współpracy z innymi inkubatorami oraz sieciami międzynarodowymi lub jako mechanizm preinkubacji. WI będzie również mechanizmem do budowy społeczności przedsiębiorstw proinnowacyjnych, nadzorowanych przez parki technologiczne oraz izby gospodarcze.

Podstawą Wirtualnego Inkubatora jest zdalne świadczenie usług (np. doradczych) dla przedsiębiorstw, które do niego przystąpią. Platforma zapewnia oprogramowanie, za pomocą którego firmy skupione w WI będą mogły zamówić usługę, a jednostki tworzące WI, będą mogły ją zaoferować, rozliczyć, wystawić fakturę.

Dodatkowo jednostkom tworzącym Wirtualny Inkubator zostaną udostępnione mechanizmy ułatwiające realizację usług takich, jak: tworzenie harmonogramów prac, zarządzanie zasobami, repozytorium dokumentów (zapewniające również ich wersjonowanie) oraz narzędzia komunikacji.

Do Wirtualnego Inkubatora mogą zapisywać się przedsiębiorcy, lub osoby planujące założenie działalności gospodarczej, mające już swój profil na platformie. Inkubator będzie mógł przyjąć lub odrzucić zgłoszenie przedsiębiorcy. Po przyjęciu do WI, uczestnik będzie mógł korzystać z oferowanych usług, zarówno dostarczanych zdalnie, jak i wykonywanych lokalnie (przez jednostki tworzące WI).

Korzyści dla przedsiębiorców:

  • możliwość zdalnego korzystania z usług izb gospodarczych, parków technologicznych oraz uczelni
  • możliwość nawiązania współpracy z uczelniami w celu wdrożenia nowych technologii oraz ich transferu
  • ułatwienie przystąpienia do parku technologicznego

Korzyści dla jednostek tworzących inkubator:

  • możliwość dotarcia ze swoimi usługami, pomysłami itp. do dużej liczby przedsiębiorców
  • możliwość osiągnięcia dodatkowych przychodów ze świadczenia usług dla nowych klientów
  • możliwość zaoferowania usług przez uczelnie
  • ułatwianie w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy uczelniami a biznesem