Innowacje.biz

Platforma usługowa o charakterze społecznościowym, świadcząca wsparcie dla przedsiębiorców, instytucji naukowych oraz otoczenia biznesu.

Społeczność – łączy przedsiębiorców i świat nauki

Platforma LEM zapewnia:

 • nawiązywanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami,
 • nawiązywanie współpracy przedsiębiorców z instytucjami działającymi w ich otoczeniu (IOB),
 • nawiązywanie współpracy przedsiębiorców z instytucjami naukowymi,
 • pozyskiwanie partnerów biznesowych (poszukiwanie poddostawców i partnerów posiadających określone rynki, technologie produkcji lub doświadczenia),
 • pozyskiwanie partnerów do klastrów, nawiązanie kooperacji,
 • poszukiwanie odbiorców dla dóbr i usług; także w rzadkich specjalnościach i rodzajach działalności,
 • wymianę doświadczeń branżowych i kooperacyjnych,
 • pozyskiwanie partnerów naukowych, biznesowych,
 • promowanie innowacji wśród wszystkich użytkowników,
 • rozwój innowacyjności (technologicznej, organizacyjnej, produkcyjnej itp.) w przedsiębiorstwach,
 • poszukiwanie rozwiązań,
 • poszukiwanie partnerów,
 • budowanie łańcucha dostaw,