Innowacje.biz

Platforma usługowa o charakterze społecznościowym, świadcząca wsparcie dla przedsiębiorców, instytucji naukowych oraz otoczenia biznesu.

Przykład zastosowania aplikacji E-wizyty.

Aplikacja e-wizyta dedykowana jest małym firmom usługowym prowadzącym działalność wymagającą wcześniejszej rezerwacji wizyt.

Przykład: Pan Jan prowadzi warsztat samochodowy. Umawianie wizyt odbywa się drogą telefoniczną bądź osobiście. Często bywa tak, że taka forma rezerwacji wiąże się z długim oczekiwaniem na połączenie z usługodawcą i z dużymi kosztami połączeń telefonicznych. Osobiście- często klient nie ma czasu. Firma podupada w oczach klientów, klient traci wiele czasu na to aby dodzwonić się do firmy, a po uzyskaniu połączenia nie zawsze jest możliwe umówienie na dogodny termin. System rezerwacji on-line w znacznym stopniu usprawniłby proces umawiania wizyt, a co za tym idzie lepsze prosperowanie firmy. Nic prostszego, Pan Jan rejestruje się na platformie pod adresem www.innowacje.biz i za darmo w ramach promocji korzysta z serwisu jakim jest e-wizyta.

Opis czynności jakie należy wykonać aby usługa pojawiła się na stronie dla klientów innowacje.biz/eWizyta umożliwiającej przez nich rezerwację on-line.

1.Po pierwsze zdefiniuj usługę.

Aby dodać usługę wybierz zakładkę Usługi i następnie kliknij przycisk Dodaj.

Zaznacz odpowiednią kategorię do jakiej będzie należała dodawana usługa i wypełnij formularz informacjami o usłudze. Poniżej formularza zaznacz lub odznacz checkbox dotyczący czasu trwania wizyty. Nie zaznaczenie checkboxa Czy aktywna dla klientów portalu e-wizyta oznacza, że usługa nie będzie wyświetlana na portalu klienta. Aby klient mógł zarezerwować wizytę przez Internet wybierz uprawnienie do rejestracji- Recepcjonista i przez Internet.

2.Po drugie dodaj pracownika świadczącego usługę.

Aby dodać pracownika przejdź do zakładki Pracownicy i kliknij Dodaj pracownika.


Kliknij przycisk Wybierz pracownika aby wybrać go spośród pracowników/ użytkowników profilu na platformie LEM. W przeciwnym razie wypełnij wszystkie puste pola danymi osobowymi pracownika. W górnej części formularza możesz również dodać zdjęcie. Po wykonaniu powyższych czynności wybierz Zapisz.

Odpowiednikiem pracownika może być również zasób np. lokal, pojazd, urządzenie. Przydatna funkcjonalność dla firm, które oferują usługi wynajmu. Definiowanie zasobu analogicznie jak pracownika znajduję się w zakładce Zasoby.

3. Po trzecie dodaj lokalizację świadczenia usługi.

Aby dodać siedzibę wykonywania usługi przejdź do zakładki Lokalizacje i kliknij Dodaj.

Wypełnij puste pola danymi teleadresowymi. Poniżej określ godziny otwarcia siedziby lub zaznacz checkbox Zamknięte gdy w danym dniu zakład jest nieczynny. Po wypełnieniu niezbędnych danych wybierz Zapisz.

4.Po czwarte stwórz harmonogram pracy powiązany z usługą, pracownikiem/zasobem i lokalizacją.

W celu dodania harmonogramu pracy przejdź do zakładki Harmonogram i wybierz Dodaj. Wstępnie wybierz pracownika i przedział czasowy, w jakim będzie on świadczył usługi. Po czy kliknij Zapisz.

Następnie wybierz przycisk Dodaj dzień aby zdefiniować pracownikowi grafik pracy. Wybierz dzień tygodnia, lokalizację, czas pracy oraz jakiej usługi dotyczy, po czym wybierz Zapisz. Tą czynność można wykonać osobno dla każdego dnia tygodnia.

Te cztery prawidłowo zdefiniowane parametry tj. dodanie usługi, pracownika, lokalizacji i harmonogramu pracy powodują wyświetlenie usługi na stronie www.innowacje.biz/eWizyta z możliwość rezerwacji przez Internet. Podgląd zarezerwowanych wizyt masz w zakładce Wizyty.

Klienci mogący rejestrować się przez Internet, postrzegają Twoją firmę, jako innowacyjną i perspektywiczną. Ty zaś masz więcej czasu na obsługę klientów, a w rezultacie możesz przyjąć ich więcej!