Innowacje.biz

Platforma usługowa o charakterze społecznościowym, świadcząca wsparcie dla przedsiębiorców, instytucji naukowych oraz otoczenia biznesu.

Krajowa Izba Gospodarcza

Biuro Innowacyjnej Gospodarki
00-074 Warszawa
ul. Trębacka 4
e-mail: innowacje@kig.pl
tel.: (48) 22 630 96 76