Innowacje.biz

Platforma usługowa o charakterze społecznościowym, świadcząca wsparcie dla przedsiębiorców, instytucji naukowych oraz otoczenia biznesu.

Innowacje

W dzisiejszych czasach innowacje powinny być w każdej firmie sprawą priorytetową. Innowacyjność jest bowiem kluczowym warunkiem wzrostu atrakcyjności towarów oraz usług. Pociąga za sobą rozwój rynku i eksportu, a więc decyduje o znaczeniu firmy w otoczeniu biznesowym. Dzisiaj zmiany wprowadzają wszystkie przedsiębiorstwa, zarówno te znane, o utrwalonej pozycji, jak i nowe, dopiero wchodzące na rynek. Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań powinno być jednym z najważniejszych elementów strategii firmy.

Użytkownicy platformy LEM mają możliwość zarejestrowania w systemie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań. Dzięki temu mogą odnaleźć wsparcie i rozpowszechnić swoje idee wśród innych uczestników.

System pozwala również na to, aby podmioty mogące wesprzeć innowacje odnalazły kontakt do osób, które zarejestrowały swoje pomysły.

Zgromadzanie na platformie dużej ilości danych pozwoli na wdrożenie mechanizmów społecznościowych (działających na podstawie algorytmów sztucznej inteligencji), które poprzez kojarzenie przedsiębiorstw, instytucji ich otoczenia, naukowców i ekspertów będą miały na celu rozpowszechnienie innowacji produktowych oraz rozwijanie działalności w celu wykorzystania nowatorskich rozwiązań. Przedsiębiorcom zostaną zaproponowane ścieżki rozwoju, gdzie będą wykorzystane rozwiązania pionierskie, prezentowane na platformie przez instytucje naukowe, badaczy oraz ekspertów (dotyczące poszczególnych branż, produktów oraz usług).

Innowacje w przedsiębiorstwach:

  • pełnią nadrzędną rolę w racjonalizacji i oszczędności,
  • pobudzają siły rynkowe; sprzyjają rozwojowi gospodarki i podniesieniu jakości życia w regionie,
  • tworzą zupełnie nowy obraz orientacji rynkowej, w której innowacje, a nie ceny i koszty, są głównym elementem konkurencyjności oraz wzmacniania kondycji ekonomicznej firmy.